Fortsatt ikke øvinger

Helsmyndighetene kom den 7. april med varsel om lettelser i smitteverntiltakene. Dette gjelder ikke for øvelser som vi gjør som kor ennå. Så selv om vi hadde hatt ett stort nok lokale til at alle kunne stått 2 meter fra hverandre, så hadde vi ikke klart å tilfredstille helsemyndighetenes krav til smittevern. Så dermed gjelder fortsatt “Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer” som myndighetene har satt frem til 15. juni. Det vil vel i praksis si at det ikke blir noe mer øving på denne siden av sommeren.

Så da blir det fortsatt hjemmeøving på oss en stund til ser et ut til.

Håper at alle fortsetter med å vaske hender og holde avstand. Og ta vare på hverandre i disse tider.