Utvalg av Sanger

Klepp Mannskor har fått laget 2 CD’er ved tidligere anledninger.

Pikolomeni

CD utgitt i 2002. Dirigent: Sergej V. Nevgad
Solo Vokal: Margun Risa
Solo Munnspill: Georg Pollestad
Piano: Inga Ivanova

Som fedrane hev sunge

SD utgitt i 2013. Dirigent: Ingunn Bjorland
Solo Vokal: Magnus Staveland
Orgel: Arne Warem