Om koret

Klepp Mannskor øver på Fredheimsloftet

Koret si oppgåve er å skapa interesse for og kjennskap til god, verdifull song, og ved konsertar, songstemme og andre arrangement vekkja forståing for songen som kulturfaktor

Korets formålsparagraf

Klepp mannskor består idag av 27 sangere i stemmene 1. & 2. tenor og 1. & 2. Bass.

Vi er et tradisjonelt mannskor, men vårt repertoar spenner over det meste fra de typiske mannskorsanger i nasjonal-romantikkens ånd til viser, øl-sanger og underholdningsstoff.

Mer info kommer…