Syng i Sydvest 2022

Syng I Sydvest

Klepp Mannskor reiser i mai til Haugesund for å delta i Vibrans sitt arrangement “Syng i sydvest”.